Privacyverklaring & site voorwaarden

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Ilumni Gifts inclusief bijbehorende websites en handelsnamen en alle diensten, producten, applicaties en tools die door Ilumni Gifts worden aangeboden. Ilumni Gifts geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Van wie wij jouw gegevens ontvangen

Om je een goede dienstverlening te kunnen bieden, verzamelen we gegevens van je. Sommige van deze gegevens geef je direct aan ons, zoals wanneer je een Ilumni Gifts-account (je online account) aanmaakt. Andere gegevens verstrek je indirect door het gebruikmaken van de Diensten, zoals browsegegevens of als je een bestelling plaatst. We verzamelen ook gegevens van derden, bijvoorbeeld of jouw betaling is gelukt.

Gegevens die we verwerken, waarvoor wij die gebruiken en bewaartermijnen

  • Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling. Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je namen, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.
  • Gegevens in jouw account. In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Daarnaast slaan wij in je account de door jou opgegeven interesses op, namelijk jouw verlanglijstje, eventuele gekoppelde apps en je e-mail- en personalisatievoorkeuren. Wij bewaren de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw gegevens.
  • Gegevens over jouw contact met ons. Je kunt met ons e-mailen en soms ook bellen, whatsapp of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram. We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent. Wanneer je ons een (privé)berichtje stuurt via Instagram of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.
  • Gegevens voor een optimale winkelbeleving. Om te zorgen dat onze website of internetdiensten, zoals jouw online account, goed werkt en jij optimaal kunt winkelen, verzamelen we bij een bezoek aan onze website(s) jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt. We zorgen er ook voor dat onze website(s) zo relevant mogelijk is door onze winkel af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag op onze website(s). Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klant-patronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Wij bewaren deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw gegevens. 
  • Gegevens voor marketing. Wanneer wij aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes hebben die we met je willen delen, delen we die graag via mail. Als je bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van je aankopen en review verzoeken, tenzij je hebt aangegeven dat niet wenselijk te vinden. Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jou ook andere informatie mailen zoals algemene winacties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je aankopen en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van dergelijke berichten interessanter voor je te maken.
  • Gepersonaliseerde advertenties. Wij en onze advertentienetwerk kunnen je advertenties tonen op onze website en andere websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.
  • Gegevens uit klantonderzoeken en analyses. We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen wij ook door derden laten uitvoeren. Op deze manier help je onze winkel nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.
  • Gegevens voor reviews. Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Ook kun je aangeven of wij over je review contact met je mogen opnemen. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd op grond van de review voorwaarden.
  • Gegevens om fraude tegen te gaan. Wij gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.
  • Social media. Als je social media zoals Instagram gebruikt, kun je artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Wij krijgen geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.


Met wie we je gegevens delen

Wij schakelen externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen, zoals het verzenden van je bestelling, het afhandelen van betalingen van je factuur, het ondersteunen van onze digitale diensten zoals hosting en onderhoud van onze website(s), het ondersteunen van emaildiensten om je vragen te kunnen beantwoorden, het verwerken van de administratie en het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Ook moeten wij soms persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich bijvoorbeeld zijn voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Beveiliging

Ilumni Gifts neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. De maatregelen zijn erop gericht om een onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Daarbij maakt Milk Gems een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.


Controle over de verwerking van je gegevens

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Je hebt het recht op inzage in de gegevens die we van je verwerken. Je kunt daarom een schriftelijk overzicht opvragen van de verwerkte persoonsgegevens. Als je denkt dat de gegevens of de wijze waarop ze zijn verzameld of verwerkt niet kloppen, kun je verzoeken om verwijdering of rectificatie van de gegevens. Je kunt ons ook verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we jouw gegevens uitsluitend nog bewaren en geen andere verwerking meer uitvoeren.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor een verwerking van persoonsgegevens dan kun je deze op elk moment intrekken. Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Als je meent dat we jouw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerken dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Site voorwaarden

Aansprakelijkheid

De site voorwaarden zijn van toepassing op de website van Ilumni Gifts, de bijbehorende handelsnamen Moedermelk juwelen en Moedermelk sieraden en de bijbehorende internetdiensten (bijvoorbeeld jouw online account).

De website en de internetdiensten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de informatie op de website of internetdiensten onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Wij kunnen de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie daarom niet garanderen. Evenmin kunnen wij garanderen dat de website foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website of internetdiensten. Op de website of internetdiensten is onze privacyverklaring van toepassing. Door de website of internetdiensten te gebruiken, accepteert je (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden.

Copyright

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Ilumni Gifts dan wel haar licentiegevers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Ilumni Gifts worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Ilumni Gifts behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en internetdiensten (bijvoorbeeld je online account) te garanderen, gebruiken wij cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje met gegevens dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en op de harde schrijf van je computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. Zo herkennen we je automatisch bij een vervolgbezoek op onze website. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Noodzakelijke cookies

Functionele, statistieken en analyse cookies
Met deze cookies verbeteren wij onze website en onze internetdiensten. Hier hebben we jou voor nodig. Deze analyserende cookies helpen ons in te zien wat wel en wat niet werkt. Deze informatie gebruiken we om te beslissen welke onderdelen van de website we kunnen doorontwikkelen en met welke onderdelen we beter kunnen stoppen. Ook kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, bijhouden welke pagina’s je bezoekt en jouw gegevens bijhouden als je producten in je winkelmandje zet.

Relevante cookies

De website optimaal gebruiken en persoonlijker maken
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden. Zo komen we erachter wat je wél echt leuk vindt, wat jouw voorkeuren zijn zodat we je niet onnodig benaderen en om acties af te stemmen op je bezoekgedrag. Denk hierbij aan het tonen van aanbiedingen of interessante ontwikkelingen via partnersites en op social media. Met jouw toestemming plaatsen wij of onze adverteerders een cookie op jouw apparatuur die registreert wanneer je een website uit ons netwerk bezoekt. Hiermee kunnen wij zien dat je naast onze website ook op de betreffende website(s) uit ons netwerk bent geweest.